Veel gestelde vragen

Welke duurzame technieken zijn er in de woningen allemaal toegepast?

Volledig gasloos, zonnepanelen; bodemwarmtepomp, balansventilatie met WTW, vloerverwarming met ruimteregeling, mossedum daken; hoogwaardige muur-, vloer- en dakisolatie; waterbesparende kranen en douchekoppen

Wie onderhoudt deze duurzame technieken? Wie is aanspreekbaar in geval van storingen?

Er geldt bij de woningen een standaard onderhouds- en garantietermijn volgens Woningborg. Na oplevering kan door de bewoners een onderhoudscontract met de installateur en dakleverancier worden afgesloten om er voor te zorgen dat de installaties ook optimaal worden onderhouden. Het onderhoud van het dak, in combinatie met de zonnepanelen zal middels een bewonerscollectief moeten worden geregeld.

Wat is een water/water warmtepomp?

Een water/water warmtepomp maakt via een of meer bronnen in de bodem gebruik van het temperatuurverschil onder en boven de grond. De bodemwarmte gaat naar een compressor die de temperatuur verder verhoogt en geschikt maakt om de woning of het tapwater te verwarmen. In de zomer gebruikt de warmtepomp de koude van de bodem om de woning te koelen. Met een warmtepomp wordt tot 80% van de energie die nodig is om een woning te verwarmen, gewoon uit de bodem gehaald. Door in de winter warmte uit de bodem te halen ten behoeve van de verwarming en in de zomer koude uit de bodem te halen voor de koeling, blijft de bodem goed in balans.

Kan ik de warmte in huis zelf nog wel regelen?

Elke afzonderlijke verblijfsruimte (woonkamer/slaapkamer) is normaal via een ruimtethermostaat afzonderlijk te regelen.

Wat moet ik me bij de ‘bron’ onder de woning voorstellen?

Er wordt een gesloten individuele bron/warmtewisselaar op grote diepte onder de woning aangebracht. Bodemwarmtewisselaars staan niet in open verbinding met grondwater, maar maken gebruik van water met een antivriesmiddel dat wordt rondgepompt door een gesloten systeem in de bodem. Het systeem bestaat uit U-vormige buizen van polyethyleen, zogenaamde collectoren, die in een boorgat worden geplaatst. De warmtewisselaar bevindt zich onder de begane grond vloer.

Hoeveel zonnepanelen liggen er straks op mijn dak?

Afhankelijk van het woningtype liggen er tussen de 18 en 20 panelen op het dak. Deze produceren over het algemeen (bij ‘normaal’ zuinig gebruik van de bewoners) voldoende energie om in de volledige behoefte van de betreffende woning te voorzien (Nul op de Meter).

Hebben de woningen nooit meer extra energie nodig?

Om pieken in de energiebehoeften op te vangen (bijvoorbeeld in de winter) is nog steeds energie van buiten nodig. Uw woning blijft dus wel gewoon aangesloten op het elektriciteitsnet. Bewoners bepalen uiteraard zelf hoeveel energie ze gebruiken voor het huishouden, maar over een heel jaar genomen produceren de woningen normaal gesproken evenveel energie als nodig i. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van bewonersgedrag, toepassing van LED-verlichting ed.

Wat gebeurt er als de woning meer energie opwekt dan er nodig is?

Als de zonnepanelen meer energie produceren dan u en de woning op dat moment nodig heeft, wordt deze extra energie terug geleverd aan de energieleverancier. Die verrekent deze extra energie (het zogeheten salderen). Deze salderingsregeling blijft in ieder geval bestaan tot 2020.

Wat gebeurt er als de zon het laat afweten?

Zelfs op bewolkte dagen, produceren de zonnepanelen energie. Maar omdat uw woning sowieso op het elektriciteitsnet blijft aangesloten, bent u altijd verzekerd van voldoende stroom.

Wat gebeurt er als de woning minder energie opwekt dan er nodig is?

Als de zonnepanelen minder energie produceren dan u en de woning op dat moment nodig heeft, wordt gewoon gebruik gemaakt van het energienet van de energieleverancier. De energie wordt dan gewoon met u als bewoner afgerekend.

Hoeveel energie kan ik verbruiken zonder energierekening?

Bij de berekening van de NOM-woning is uitgegaan van een vastgestelde energiebundel. Deze energiebundel bestaat uit gebruikersgebonden en gebouwgebonden energie.

Gebruikersgebonden energie rijwoning: 2700kWh: dit is energie die vrij te besteden is aan elektrisch koken en huishoudelijke apparatuur, exclusief verwarming, ventilatie en koeling.
Gebouwgebonden energie:
Tapwater: 9 GJ: dit is vergelijkbaar met 30 minuten douchen per dag (38gr bij 6l/min)
Ventilatie: voldoende energie voor balansventilatie met warmteterugwinning
Verwarming/koeling: voldoende energie om de woning in verwarmingsbedrijf 20 graden te houden. Ontwerptemperaturen zoals nieuwbouw, bij -10gr buitentemperatuur, is woonkamer/slaapkamer 20 gr en wc/hal minimaal 15 gr.

Kan ik in de gaten houden hoeveel energie ik verbruik en opwek via de zonnepanelen?

Het is mogelijk voor de bewoner om energiewaardes af te lezen van submeters in de woning. Er wordt inzicht gegeven in de volgende waarden:

Energieverbruik gebouwgebonden (kWh)
Energieverbruik gebruikersgebonden (kWh)
Totaal opgewekte zonnestroom (kWh)

De hoeveelheid energie die verbruikt wordt heeft de bewoner voor een groot deel in de hand door energiezuinig te leven. Een bewoner dient rekening te houden met rendementsverlies van de PV-panelen bij de bepaling van de jaaropbrengst. Bij de keuze voor opties ten opzichte van de basiswoning kan de definitie NOM komen te vervallen door bijvoorbeeld volumevergroting van de woning. De bewoner dient dan rekening te houden met een hogere energierekening.

Kunnen het mos en de zonnepanelen op de daken wel samen gaan?

Het mos sedum ligt rondom de opstelling van de zonnepanelen. Onder de zonnepanelen en rondom de dakranden wordt dakgrind aangebracht omdat de plantjes zonlicht en water nodig hebben om goed te kunnen groeien.

Hoe vaak kan ik douchen?

De boiler bevat voldoende warm water voor ongeveer drie kwartier douchen. Als het warme water op is, heeft de installatie zo’n 2,5 uur nodig om een vat vol met nieuw warm water te maken. Het maximale aantal keren douchen is dus afhankelijk van de lengte van elke douchebeurt en de tussenliggende verwarmingstijd. Is dit niet voldoende, dan kan de speciale “booststand” via de thermostaat in korte tijd extra warm water leveren.

Wat is balansventilatie met WTW?

De woning is voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Daarbij wordt de lucht van buiten naar binnen gezogen en op frisse dagen kan deze lucht ook nog verwarmt worden. Deze lucht gaat verder de woning in en wordt zachtjes uitgeblazen in de vertrekken waar men regelmatig verblijft. Vanuit deze vertrekken wordt de lucht door de woning getrokken naar de afzuigpunten. Om vervolgens weer terug te komen bij de WTW-installatie. Daar wordt de warmte uit de lucht onttrokken en gebruikt voor verwarming van de woning.
De aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht zijn in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden op deze manier afgevoerd, terwijl de warmte blijft behouden. Zo wordt er geen energie verspild.

Mag ik nog wel een raam openzetten?

Uiteraard mag u een raam openzetten, bijvoorbeeld bij warm weer of om de woning lekker te luchten. Maar voor een goede basisventilatie is het niet nodig. Omdat de gehele dag via de WTW-installatie lucht door de woning wordt getrokken, is het leefklimaat in huis al optimaal. Bovendien kost het extra energie om de binnenstromende koude buitenlucht weer te verwarmen.

Kan ik een openhaard inbouwen?

Nee, dat kan niet. Nog los van het feit dat het niet erg duurzaam is, heeft een openhaard voor de verbranding van bijvoorbeeld hout en dergelijken gemiddeld zo’n 100 m3 zuurstof nodig. Zoals al eerder is aangegeven, is de luchtbalans in de woning in evenwicht en kunnen dergelijke hoeveelheden lucht niet extra worden aangezogen. Omdat de woningen gasloos zijn, kan er ook geen open gashaard worden aangebracht.

Kan ik een de afzuigkap naar buiten afvoeren?

Nee, dat kan niet. Zoals al eerder is aangegeven, is de luchtbalans in de woning in evenwicht en kunnen dergelijke hoeveelheden lucht niet extra worden aangezogen. Voor een goede werking van het systeem kunt u een recirculatiekap in de keuken toepassen.

Hoe moet ik de plantjes op de groen daken onderhouden?

De beplanting op het veranda-dak en het grote dak bestaat uit sterke plantjes. Die hebben praktisch geen onderhoud nodig. Wel is het nodig om van tijd tot tijd onkruid te verwijderen. Hiervoor wordt aangeraden om collectief een onderhoudscontract met de dakleverancier aan te gaan. Onder de plantjes bevinden zich ruimten waarin regenwater wordt opgevangen. Via verdamping komt dit regenwater weer ten goede aan de plantjes.

Krijg ik een grijswatercircuit? Waar spoel ik de wc mee door?

Nee, het regenwatersysteem is ingericht op een natuurlijke verdamping en afwatering. Daar hoort ook koeling van de daken bij en een vaste waterberging. Het gebruiken van regenwater voor het spoelen van de wc’s past daar niet bij. Daarnaast is een grijswatersysteem zeer storingsgevoelig en dat willen we graag voorkomen. De WC’s worden gespoeld met standaard leidingwater.

Komt er een laadpaal voor elektrische auto’s?

Bij de openbare parkeerplaatsen tegenover woonblok 1 wordt door de gemeente al tijdens de bouw een laadpaal aangelegd. Als er meer vraag is, kunnen er bij de gemeente extra palen worden aangevraagd. De bewoners van woonblok 1 kunnen bij eigen parkeerplaats uiteraard ook een eigen laadpaal aanleggen.
 

Menu