Update voortgang Van LieflandPARK

Momenteel hebben we gesprekken met de gemeente en een aantal omwonenden over zaken als de architectuur van de huizen, de randen van het nieuwe Van Lieflandpark, de afwatering van het plangebied, het parkeren van nieuwe bewoners en de inrichting van het park. Naar aanleiding van die gesprekken worden de plannen verder uitgewerkt en de benodigde vergunningen aangevraagd.

De gemeente gaat binnenkort de bestemmingsplanprocedure starten om voor het plangebied de bestemming ‘wonen’ te krijgen. Pas als dit traject is afgerond en de benodigde vergunningen zijn verleend, kan de daadwerkelijke bouw plaatsvinden. Dat zal dan naar verwachting eind dit jaar zijn. Rond de zomer zal ook de verkoop van de woningen starten. De nieuwe woningen kunnen dan eind volgend jaar worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Er is al veel belangstelling voor de woningen. Men geeft over het algemeen aan veel waardering te hebben voor de ligging van het Van Lieflandlaan en de unieke opzet van het park. Uiteraard vallen ook de huizen in de smaak. We hebben inmiddels kans gezien om ze iets ruimer te maken. Van de twintig huizen worden er twaalf zo'n 155m2 tot 163m2 groot. De overige acht worden iets groter: ongeveer 165 tot 173m2. Hoe we precies de verkoop en de aanloop daarheen gaan vormgeven en wat de verkoopprijzen uiteindelijk gaan zijn, hebben we nu nog niet vastgesteld. Maar gezien de omvang van de huizen en de ambities ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid, kunnen we wel zeggen dat het woningen in het hogere segment gaan worden.
 

Menu