Dit najaar gaan we in verkoop!

Hoewel ons grasveld er op het oog onaangeroerd bij ligt, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor het Van Lieflandpark. Een van de uitdagingen daarbij was het plan zoveel mogelijk klimaatbestendig te maken. Met name als het gaat om opvang van regenwater en het voorkomen van hittestress.

Het feit dat in stedelijke gebieden een ‘stedelijk hitte-eiland effect’ optreedt, kan deels worden geweten aan het doorgaans grote aandeel verhard oppervlak dat warmte vasthoudt en waaruit geen verdamping optreedt.

Bij het Van Lieflandpark voorkomen we dit probleem door een fraai pakket aan slimme technieken, met groene daken en waterberging. De bedoeling is namelijk om al het regenwater zoveel mogelijk in het park en op de woningen zelf op te vangen om het vervolgens gecontroleerd af te voeren en te laten verdampen. Zodat de omliggende huizen en tuinen daar geen overlast van krijgen én de temperatuur in de woningen op hete dagen minder hoog oploopt.

Binnenkort zetten we deze en alle andere duurzame maatregelen voor u op een rij.

Vaststelling bestemming

Ook in bestuurlijk opzicht is er een belangrijke stap gezet. Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben voor de zomervakantie gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Utrecht. Tijdens deze periode kon iedereen informatie inwinnen over het bestemmingsplan en eventueel een reactie indienen.

We waren blij dat de gemeente ons na afloop van de termijn kon vertellen dat er uit de omgeving van het plangebied geen enkele zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan is binnengekomen. Daarmee kan de noodzakelijke nieuwe bestemming voor het terrein worden vastgesteld op één derde ‘wonen’ en twee derde ‘groen’, precies zoals we nodig hebben om ons plan uit te voeren. Naar verwachting zal de gemeenteraad deze nieuwe bestemming tegen het einde van dit jaar definitief vaststellen.

Dit alles betekent dat we zonder oponthoud door kunnen met onze voorbereidingen. De gemeente start in januari met de grondwerkzaamheden en de bouw zelf volgt dan rond april volgend jaar.

Dit najaar in verkoop

De start van de verkoop staat al eerder gepland: rond november/december.
De prijzen beginnen bij € 605.000,- v.o.n.

 

Menu