Duurzaamheid - Veel gestelde vragen

Duurzaamheid - Veel gestelde vragen

Van Lieflandpark

Van Lieflandpark

Utrecht

Utrecht

VAN LIEFLANDPARK

Alle woningen zijn opgeleverd

Buurt kiest voor groen, duurzaamheid en kwaliteit

Twintig zeer ruime, ultra-duurzame verandawoningen. Volledig gasloos, nul-op-de-meter, voorzien van groene daken met veel zonnepanelen, duurzame en natuurlijke materialen én een groot groen park pal voor de deur. Rust, ruimte en massa’s groen. Op 5 minuten fietsen van de historische Utrechtse binnenstad. Waar komt dat opeens vandaan?

Het Van Lieflandpark is samen met de omgeving tot stand gekomen. Na diverse vruchteloze pogingen om het voormalige sportveld vol te bouwen, kregen de omwonenden hun kans. Ze gaven drie door de gemeente geselecteerde ontwikkelaars hun wensenlijstje: vooral veel openbaar groen en zo min mogelijk bebouwing. De ontwikkelaars gingen aan de slag en presenteerden hun plannen. Zo’n 70% van de omwonenden koos volmondig voor ons plan.

Geen besloten nieuwbouwwijkje maar een prachtig openbaar park, aan twee kanten geflankeerd door de duurzaamste huizen van heel Utrecht.

02 Nov

Start verkoop op woendag 29 november a.s.

Op woensdag 29 november a.s. tussen 17.30 en 19.30 uur start de verkoop van de 20 bijzondere woningen in het project Van Lieflandpark.

In het project Van Lieflandpark komen twintig zeer ruime, ultra-duurzame verandawoningen. Volledig gasloos, nul-op-de-meter, voorzien van groene daken met veel zonnepanelen, duurzame en natuurlijke materialen én een groot groen park pal voor de deur. Rust, ruimte en massa’s groen. Geen besloten nieuwbouwwijkje maar een prachtig openbaar park, aan twee kanten geflankeerd door de duurzaamste huizen van heel Utrecht.

Uitnodiging start verkoop

U bent van harte welkom op woensdag 29 november tussen 17:30 en 19:30 uur bij LaKay Eten & Drinken, aan de Goeman Borgesiuslaan 77 in Utrecht. Dit is bij uitstek dé gelegenheid om u uitgebreid te laten informeren door ons team over deze unieke woningen. Uiteraard ligt de brochure voor u klaar.  

Wonen in het Van Lieflandpark

Het plan bestaat uit 20 unieke, zeer ruime verandawoningen in verschillende woningtypen, met een groot aantal mogelijkheden om de woning op uw wensen te laten aansluiten. De gebruiksoppervlakten van de woningen variëren in basis tussen 157 m2 en 176 m2. Daarbij is het mogelijk de woning aan de achterzijde via een uitbouw nog verder te vergroten. Ook kunt u kiezen waar u de keuken wilt hebben, hoe uw badkamer er uit komt te zien en hoeveel kamers u wilt. De basis kunt u alvast bekijken op deze website. Daar kunt u ook vaststellen welke woning uw voorkeur heeft.

De prijzen beginnen bij € 605.000,- v.o.n. Houdt de website de komende tijd in de gaten. Zodra de definitieve verkoopprijzen zijn vastgesteld, dan zullen wij deze hierop publiceren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hofzicht Makelaars, tel 030 760 51 00 of Punt Makelaars, tel 030 273 74 64.

12 Oct

Dit najaar gaan we in verkoop!

Hoewel ons grasveld er op het oog onaangeroerd bij ligt, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor het Van Lieflandpark. Een van de uitdagingen daarbij was het plan zoveel mogelijk klimaatbestendig te maken. Met name als het gaat om opvang van regenwater en het voorkomen van hittestress.

Het feit dat in stedelijke gebieden een ‘stedelijk hitte-eiland effect’ optreedt, kan deels worden geweten aan het doorgaans grote aandeel verhard oppervlak dat warmte vasthoudt en waaruit geen verdamping optreedt.

Bij het Van Lieflandpark voorkomen we dit probleem door een fraai pakket aan slimme technieken, met groene daken en waterberging. De bedoeling is namelijk om al het regenwater zoveel mogelijk in het park en op de woningen zelf op te vangen om het vervolgens gecontroleerd af te voeren en te laten verdampen. Zodat de omliggende huizen en tuinen daar geen overlast van krijgen én de temperatuur in de woningen op hete dagen minder hoog oploopt.

Binnenkort zetten we deze en alle andere duurzame maatregelen voor u op een rij.

Vaststelling bestemming

Ook in bestuurlijk opzicht is er een belangrijke stap gezet. Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben voor de zomervakantie gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Utrecht. Tijdens deze periode kon iedereen informatie inwinnen over het bestemmingsplan en eventueel een reactie indienen.

We waren blij dat de gemeente ons na afloop van de termijn kon vertellen dat er uit de omgeving van het plangebied geen enkele zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan is binnengekomen. Daarmee kan de noodzakelijke nieuwe bestemming voor het terrein worden vastgesteld op één derde ‘wonen’ en twee derde ‘groen’, precies zoals we nodig hebben om ons plan uit te voeren. Naar verwachting zal de gemeenteraad deze nieuwe bestemming tegen het einde van dit jaar definitief vaststellen.

Dit alles betekent dat we zonder oponthoud door kunnen met onze voorbereidingen. De gemeente start in januari met de grondwerkzaamheden en de bouw zelf volgt dan rond april volgend jaar.

Dit najaar in verkoop

De start van de verkoop staat al eerder gepland: rond november/december.
De prijzen beginnen bij € 605.000,- v.o.n.

 

01 May

Publicatie ontwerp bestemmingsplan Van Lieflandpark

Om het Van Lieflandpark mogelijk te maken, moet het grasveld een nieuwe bestemming krijgen; in dit geval voor één derde ‘wonen’ en voor twee derde ‘groen’, precies zoals in ons plan stond. Het nieuwe bestemmingsplan is door de gemeente opgesteld op basis van ons ontwerp en inmiddels met een positief advies vrijgegeven voor publicatie. 

Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan start in de regel met het verzamelen van informatie over het gebied. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een concept ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit concept wordt eerst binnen de gemeente, provincie en waterschap besproken. Eventuele reacties worden verwerkt waarna het ontwerp bestemmingsplan voor akkoord aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. Het college heeft inmiddels aangegeven akkoord te zijn en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te gaan leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende zes weken worden ingezien bij de gemeente Utrecht, van donderdag 4 mei tot maandag 15 juni ter inzage gelegd. Binnenkort verstrekt de gemeente hierover nadere informatie via een wijkbericht.
Tijdens deze periode kan men informatie inwinnen over het bestemmingsplan en eventueel een reactie indienen. Na afloop van de ter visielegging worden alle zienswijzen verwerkt en het ontwerp of de bijlagen zo nodig aangepast. Wat resulteert, is dan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan wordt inclusief de beantwoording van de eventuele zienswijzen vrijgegeven voor besluitvorming in de commissie ruimte van de gemeenteraad. Het bestemmingsplan wordt besproken in de raad waarna het vastgesteld kan worden. Dat vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Op het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen 6 weken nog beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er na 6 weken geen beroep is ingesteld, treedt het bestemmingsplan in werking.

27 Feb

Update voortgang Van LieflandPARK

Momenteel hebben we gesprekken met de gemeente en een aantal omwonenden over zaken als de architectuur van de huizen, de randen van het nieuwe Van Lieflandpark, de afwatering van het plangebied, het parkeren van nieuwe bewoners en de inrichting van het park. Naar aanleiding van die gesprekken worden de plannen verder uitgewerkt en de benodigde vergunningen aangevraagd.

De gemeente gaat binnenkort de bestemmingsplanprocedure starten om voor het plangebied de bestemming ‘wonen’ te krijgen. Pas als dit traject is afgerond en de benodigde vergunningen zijn verleend, kan de daadwerkelijke bouw plaatsvinden. Dat zal dan naar verwachting eind dit jaar zijn. Rond de zomer zal ook de verkoop van de woningen starten. De nieuwe woningen kunnen dan eind volgend jaar worden opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Er is al veel belangstelling voor de woningen. Men geeft over het algemeen aan veel waardering te hebben voor de ligging van het Van Lieflandlaan en de unieke opzet van het park. Uiteraard vallen ook de huizen in de smaak. We hebben inmiddels kans gezien om ze iets ruimer te maken. Van de twintig huizen worden er twaalf zo'n 155m2 tot 163m2 groot. De overige acht worden iets groter: ongeveer 165 tot 173m2. Hoe we precies de verkoop en de aanloop daarheen gaan vormgeven en wat de verkoopprijzen uiteindelijk gaan zijn, hebben we nu nog niet vastgesteld. Maar gezien de omvang van de huizen en de ambities ten aanzien van kwaliteit en duurzaamheid, kunnen we wel zeggen dat het woningen in het hogere segment gaan worden.
 

02 Nov

Geslaagde informatiebijeenkomst voor omwonenden Van LieflandPARK

Op woensdag 26 oktober ontvingen we op ons kantoor aan de Bemuurde Weerd 25 omwonenden van het Van Lieflandpark. Ontwikkelaar Taco Meerpoel van DAO en projectmanager Jurriaan Horseling van de gemeente gaven een korte toelichting op de huidige stand van zaken van het project, waarna alle aanwezigen zich over de plankaarten en de enquête bogen. Daar kregen ze ook tekst en uitleg bij de plannen van Roel van Drongelen van bouwend ontwikkelaar Thunnissen en Jeroen Atteveld van Heren5 architecten. De omwonenden hadden onder meer vragen over de architectuur van de huizen, de randen van het nieuwe Van LieflandPARK, de afwatering van het plangebied, het parkeren van nieuwe bewoners en de inrichting van het park.

Alle suggesties en opmerkingen zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Daarna volgt nog een bestemmingsplanprocedure. De verkoop van het Van LieflandPARK start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2017 en de bouw eind 2017.

Menu